www.galeria-ikon.pl

OPISY IKON


Święte Oblicze IKONA ŚWIĘTE OBLICZE - MANDYLION

Ikona ta po grecku nazywa się Acheiropoietes, z rosyjskiego Spas Nerukotwornyj, co można przetłumaczyć jako wizerunek Zbawiciela "nie ręką ludzką uczyniony", czasem zwie się ją również Mandylionem czyli chustą.

Ikonę świętego oblicza namalowano na desce po raz pierwszy prawdopodobnie około 545 r. i umieszczono w bramie miasta Odessy. W 944 roku cesarz Konstanty kupił i sprowadził ikonę Świętego Oblicza do Konstantynopola. Gdy w 1204 roku Konstantynopol zdobyli i zniszczyli Krzyżowcy po ikonie zaginął wszelki ślad. Podobno ikona ujrzała światło dzienne dopiero w 1363 roku, kiedy to przywieziono ją do Genui.

Silne wrażenie, jakie ikona wywiera na oglądających jest wynikiem niezwykle przemyślanej geometrii i kompozycji. W kwadratową przestrzeń obrazu został centralnie wrysowany okrąg, który tworzy aureolę wokół twarzy Jezusa, w ów okrąg wpisany jest z kolei pięciokąt, który w szczególny sposób opisany jest na twarzy. Uważa się, że okrąg aureoli symbolizuje Boga i Jego doskonałość, wpisany zaś w nią pięciokąt jest symbolem człowieka (pięć zmysłów), wskazuje to , że w Jezusie spotkali się Stwórca i Stworzenie, Bóg i człowiek. Ikona Świętego Oblicza przemawia spojrzeniem - w szeroko otwartych oczach maluje się surowość - Chrystusa sędziego. Wzrok przesuwa się lekko w prawo w stronę zbawionych, znajdujących się po Jego prawicy.

Frontalne przedstawienie Oblicza oznacza otwartość na dialog. Mówi się, że ikona Świętego Oblicza to "ikona ikon", jest nie tyle dziełem artysty, ile przedziwną wizją powstałą pod tchnieniem boskiej mocy.

Technika wykonania: ikona ręcznie namalowana
Podobrazie: deska z lipy, wzmocniona szpongami, kowczeg, pokryta klejem zwierzęcym, płótnem oraz gruntem klejowo-kredowym. Wymiary: 30 x 30 x 3 [cm]
Złocenie: całość pokryta płatkami złota 24 k
Wykorzystane materiały: naturalne pigmenty mineralne + medium jajeczne, werniksy
Ikona współczesna: 2006 r.


Pantokrator IKONA CHRYSTUSA ZBAWICIELA

Przedstawione oblicze Chrystusa Zbawiciela jest częścią ikony Pantokratora. Niniejsza ikona przedstawia jedynie głowę i ramiona, dzięki czemu wierni mogą odczuwać szczególną bliskość Chrystusa podczas modlitwy. Obramowana ciemnymi włosami, pociągła twarz z poważnymi, zacienionymi oczami i wydłużonym wąskim nosem, emanuje dostojeństwem połączonym z wyrazem łagodności i miłosierdzi....(więcej w opisie Ikony Chrystusa Pantokratora)

Technika wykonania: ikona ręcznie namalowana zgodnie z zasadami starej bizantyjskiej sztuki ikonopisania.
Podobrazie: deska z lipy, wzmocniona szpongami, pokryta klejem zwierzęcym, płótnem oraz gruntem klejowo-kredowym. Wymiary: 23 x 30 x 3 [cm]
Złocenie: całość pokryta płatkami złota 24 k
Wykorzystane materiały: naturalne pigmenty mineralne + medium jajeczne, całość zabezpieczona politurą na szelaku.
Ikona współczesna: 2006 r.


Pantokrator IKONA CHRYSTUSA PANTOKRATORA

Greckie słowo Pantokrator oznacza wszechwładcę, czyli panującego nad światem, "Tego, który daje życie- Pana życia".

Wokół głowy Pantokratora widnieje aureola krzyżowa, przysługująca jedynie Chrystusowi. Często w jej wnętrzu umieszczone są greckie litery: WON , które powszechnie, lecz w sposób uproszczony tłumaczy się jako "Ten, który jest", natomiast monogram w górnych rogach: IC XC oznacza Jezusa Chrystusa i jest podpisem ikony. Czerwona tunika Chrystusa symbolizuje Jego bóstwo osłonięte błękitnym płaszczem Jego człowieczeństwa. Złoto aureoli i tła - starożytny atrybut władcy oraz bóstwa - chrześcijaństwo przypisało Temu, który jest Panem wszystkich panujących, czyli Pantokratorem. Prawą ręką Chrystus wykonuje gest błogosławieństwa, natomiast w lewej dłoni trzyma księgę - Ewangelię - symbol mądrości i wiedzy.

Ikona Chrystusa Pantokratora jest najważniejszym dogmatycznie wizerunkiem sakralnie w Kościele Wschodnim. Najstarsze zachowane do naszych czasów tego typu ikony pochodzą z IV w.

Technika wykonania: ikona ręcznie namalowana
Podobrazie: deska z jesionu, wzmocniona szpongami, pokryta klejem zwierzęcym, płótnem oraz gruntem klejowo-kredowym. Wymiary: 22,5 x 30,5 x 4 [cm]
Złocenie: całość pokryta płatkami złota 24 k
Wykorzystane materiały: naturalne pigmenty mineralne + medium jajeczne
Ikona współczesna: 2006 r.


Matka Boża z dzieciątkiem IKONA MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM

Przedstawiona ikona stanowi fragment ikony Matki Bożej Włodzimierskiej (więcej w opisie Ikony Matki Bożej Włodzimierskiej)

Technika wykonania: ikona ręcznie namalowana
Podobrazie: deska z lipy, wzmocniona szpongami, kowczeg, pokryta klejem zwierzęcym, płótnem oraz gruntem klejowo-kredowym. Wymiary: 25 x 32 cm [cm]
Złocenie: całość pokryta płatkami złota 24 k, wykończenie patyną
Wykorzystane materiały: naturalne pigmenty mineralne + medium jajeczne
Ikona współczesna: 2006 r.


Matka Boża Włodzimierska IKONA MATKI BOŻEJ WŁODZIMIERSKIEJ

Niniejsza ikona jest wzorowana na kopii Ikony Matki Bożej Włodzimierskiej typu Eleusa. (ros. Umilenije - Miłościwa, Współczująca). Matka Boża przedstawiona jest do pasa. Głowę ma lekko pochyloną ku Synowi, a On, przytulony do policzka Matki, obejmuje Ją ręką za szyję. Matka Boża ubrana jest w maforion (długi szal) na którym widnieją dwie gwiazdy (trzecią przysłania Dzieciątko) wskazujące na jej całkowite dziewictwo przed narodzeniem, w czasie i po. Kolor czerwony szaty Dzieciątka symbolizuje naturę ludzkąi zarazem godność królewską, a złoto na szacie Boskość Chrystusa.

Ikona MB Włodzimierskiej została przywieziona na Ruś na początku XII w. z Konstantynopola jako dar cesarzy Bizancjum dla nowo ochrzczonego narodu. Początkowo umieszczono ja w Wyszogradzie, skąd została przeniesiona przez księcia Andrzeja Bogolubskiego do Włodzimierza. Obecnie znajduje się w cerkwi Św. Mikołaja obok Galerii Tretiakowskiej w Moskwie.

Włodzimierska ikona Matki Bożej emanuje szczególnym pięknem, pełnym współczucia, czułości, smutku i równocześnie zagłębienia się w tajemnice Boże. Jest to najbardziej czczona i znana z ikon maryjnych w Rosji. Święto MB Włodzimierskiej obchodzone jest w Kościele wschodnim trzykrotnie w ciągu roku: 21 maja, 23 czerwca i 26 sierpnia.

Technika wykonania: ikona ręcznie napisana
Podobrazie: deska lipowa, wzmocniona szpongami, kowczeg, wym. 25 x 32 [cm]
Złocenie: całość pokryta płatkami złota 24 k
Użyte materiały: naturalne pigmenty mineralne, medium jajeczne, werniks zabezpieczający
Ikona współczesna: 2007 r.


Matka Boża Pietrowska IKONA MATKI BOŻEJ PIETROWSKIEJ

Przedstawiona ikona wzorowana jest na ikonie Matki Bożej z Dzieciątkiem namalowanej przez moskiewskiego metropolitę Piotra. Jest to przedstawienie typu Eleusa (ros. Umilenije - Miłościwa, Współczująca). Twarz Marii wyraża głęboki smutek i żal. Głowę ma lekko pochyloną ku Synowi, a On, przytulony do policzka Matki spogląda w Jej twarz. Chrystus w lewej ręce trzyma zwój - Ewangelię -symbol mądrości i nauczania, prawą dłonią błogosławi Matkę , a przez Nią wszystkich ludzi (nawiązanie do typu ikonograficznego Hodogetrii). Matka Boża nawiązuje ponad głową Chrystusa wzrokowy kontakt z wiernymi, co kieruje ich myśli na mający nastąpić dramat...

Technika wykonania: ręcznie napisana zgodnie ze starą Bizantyjską sztuką ikonopisania
Podobrazie: stara deska z drzewa iglastego, wzmocniona szpongami, wym. 28 x 32 [cm]
Złocenie: całość pokryto płatkami złota 24 k, wykończenie patyną
Użyte materiały: naturalne pigmenty mineralne, medium jajeczne, werniks zabezpieczający
Ikona współczesna: 2006 r.


Matka Boża z dzieciątkiem IKONA MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM

Przedstawiona ikona stanowi fragment ikony Matki Bożej Włodzimierskiej. (więcej w opisie Ikony Matki Bożej Włodzimierskiej)

Technika wykonania: ikona ręcznie namalowana
Podobrazie: deska z lipy, wzmocniona szpongami, kowczeg, pokryta klejem zwierzęcym, płótnem oraz gruntem klejowo-kredowym. Wymiary: 25 x 32 cm [cm]
Złocenie: całość pokryta płatkami złota 24 k
Wykorzystane materiały: naturalne pigmenty mineralne + medium jajeczne
Ikona współczesna: 2006 r.


Matka Boża nieoczekiwane pocieszenie IKONA MATKI BOŻEJ NIEOCZEKIWANE POCIESZENIE

Przedstawianie na ikonach Matki Boskiej Nieoczekiwane Pocieszenie (lub Nieoczekiwana Radość) rozpowszechniło się w Rosji w XIX w. i wiąże się z pewnym cudem.

Ikona zbudowana jest na zasadzie "ikony w ikonie" i przedstawia młodego człowieka klęczącego w przestrzeni kościelnej modlącego się przed obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Jak głosi opowieść: "Pewien nikczemny człowiek miał zwyczaj modlić się codziennie przed ikoną Matki Boskiej słowami Pozdrowienia Anielskiego: Bądź pozdrowiona, łaski pełna. Pomimo to dopuszczał się bezprawnych i haniebnych czynów. Pewnego dnia zauważył ze strachem, że Matka Boska i Dzieciątko na obrazie poruszyli się i ukazali mu się jak żywi. Na dodatek z dłoni, stóp i boku Dzieciątka spływały stróżki krwi. Gdy grzesznik to ujrzał, upadł na ziemię i zawołał: " O Pani, kto to zrobił? ". Matka Boska odpowiedziała mu: " To ty i inni grzesznicy ukrzyżowaliście mojego Syna ponownie ". Po tym cudzie grzesznik opuścił świątynie a jego serce było przepełnione strachem i nieoczekiwaną radością. Teologiczne znaczenie tej ikony podkreśla wielka rolę modlitwy w życiu każdego człowieka. Święto Matki Boskiej Nieoczekiwane Pocieszenie obchodzone jest w kościele ortodoksyjnym 9 grudnia.

Technika wykonania: ikona ręcznie namalowana
Podobrazie: deska z lipy, wzmocniona szpongami, wymiary: 31 x 24 x 4 [cm].
Koszulka: mosiężna, ręcznie wybijana
Wykorzystane materiały: naturalne pigmenty mineralne + medium jajeczne
Ikona współczesna: 2006 r.


Święty Jerzy IKONA ŚW. JERZEGO

Według legendarnych podań św. Jerzy pochodził z czcigodnej kapadockiej rodziny i był najprawdopodobniej wyższym oficerem armii rzymskiej. Gdy jednak cesarz Dioklecjan zaczął prześladować chrześcijan, Jerzy odmówił współpracy i w 303 roku poniósł śmierć męczeńską.

Kult św. Jerzego szeroko rozpowszechnił się już od IV wieku a około X wieku zaczął pojawiać się charakterystyczny ikoniczny wizerunek św. Jerzego, który galopuje na białym koniu, przebija włócznią smoka i uwalnia z jego mocy młodą kobietę. Jest to motyw zaczerpnięty z jednej ze wschodnio-bizantyjskiej legendy. Ten rodzaj przedstawienia św. Jerzego niesie ze sobą dużą symbolikę. W lewym dolnym rogu ikony widać ciemną grotę a obok niej smoka - symbol zła i szatana. Motyw smoka siejącego śmierć i cierpienie jest w pewnym sensie odwołaniem do Apokalipsy św. Jana (Ap 12, 3-17). W centralnej części ikony widniej na białym koniu św. Jerzy, walczący ze smokiem. To również nawiązanie do fragmentu Apokalipsy, gdzie pojawia się jeździec na białym koniu (Ap 6, 2; 19, 11), który - jako przeciwieństwo czerni - jest symbolem czystości i dobra. Jerzy lekko dzierży w dłoni włócznię, którą przebija paszczę smoka, wskazując, iż zło zostanie pokonane.

Św. Jerzy "Zwycięzca" uważany jest m.in. za opiekuna rycerzy i żołnierzy. Za swego patrona uznają go: Holandia, Niemcy, Szwecja, Litwa i Bośnia oraz od 1222 r. Anglia. O jego wstawiennictwo proszono zwłaszcza przed bitwami a także modlono się o powrót utraconych i zaginionych dzieci.

Technika wykonania: ikona ręcznie namalowana
Podobrazie: deska z jesionu wzmocniona szpongami, Wymiary: 26,5 x 33,5 x 4 [cm]
Złocenie: całość podwójnie pokryta płatkami złota 23 k
Wykorzystane materiały: naturalne pigmenty mineralne + medium jajeczne, werniksy
Ikona współczesna: 2005 r.


Święty Cyryl IKONA ŚW. CYRYLA

Technika wykonania: ikona ręcznie napisana
Podobrazie: deska lipowa, wzmocniona szpongami, wym. 25 x 32 [cm]
Złocenie: całość pokryto płatkami szlakmetalu, wykończenie patyną
Użyte materiały: naturalne pigmenty mineralne, medium jajeczne, werniks zabezpieczający
Ikona współczesna: 2007 r.


Matka Boża Ormiańska IKONA MATKI BOSKIEJ ORMIAŃSKIEJ

Technika wykonania: ikona ręcznie napisana
Podobrazie: deska lipowa, wzmocniona szpongami, wym. 25 x 32 [cm]
Złocenie: całość pokryto płatkami złota 24 k, wykończenie patyną
Użyte materiały: naturalne pigmenty mineralne, medium jajeczne, werniks zabezpieczający
Ikona współczesna: 2006 r.


Matka Boża Pietrowska IKONA MATKI BOŻEJ PIETROWSKIEJ

Przedstawiona ikona wzorowana jest na ikonie Matki Bożej z Dzieciątkiem namalowanej przez moskiewskiego metropolitę Piotra. Jest to przedstawienie typu Eleusa (ros. Umilenije - Miłościwa, Współczująca). Twarz Marii wyraża głęboki smutek i żal. Głowę ma lekko pochyloną ku Synowi, a On, przytulony do policzka Matki spogląda w Jej twarz. Chrystus w lewej ręce trzyma zwój - Ewangelię -symbol mądrości i nauczania, prawą dłonią błogosławi Matkę , a przez Nią wszystkich ludzi (nawiązanie do typu ikonograficznego Hodogetrii). Matka Boża nawiązuje ponad głową Chrystusa wzrokowy kontakt z wiernymi, co kieruje ich myśli na mający nastąpić dramat...

Technika wykonania: ręcznie napisana zgodnie ze starą Bizantyjską sztuką ikonopisania
Podobrazie: stara deska z drzewa iglastego, wzmocniona szpongami,
Złocenie: całość pokryto płatkami szlakmetalu , wykończenie patyną
Użyte materiały: naturalne pigmenty mineralne, medium jajeczne, werniks zabezpieczający
Ikona współczesna: 2006 r.

Opisy do ikon zostały wykonane w oparciu o teksty pochodzące z niżej wymienionych książek:

1. O. Popova, E. Smirnova, P. Cortesi, "Ikony", wyd.Arkady
2. M. Bielawski, "Blask Ikon" , wyd. Homini
3. E. Smykowa, "Ikona-mały słonik" wyd. Verbinum
4. ks. M. Janocha, "Kontemplacja Oblicza Chrystusa-Ikony rosyjskie i ukraińskie..." wyd.OVO
5. K. Onasch, A. Schnieoer, "Ikony -fakty i legendy" wyd. Arkady

KOPIOWANIE I PRZEDRUKOWYWANIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE !
Zdjęcia stanowią własność prywatną autora strony, kopiowanie jest zabronione