www.galeria-ikon.pl


CERTYFIKAT


Każda ikona posiada na odwrocie opis ikony, równocześnie będący certyfikatem, informującym o technice i dacie wykonania oraz użytych materiałach. Każdy certyfikat ma swój numer oraz jest stemplowany pieczęcią i własnoręcznym podpisem autora.

Certyfikat
2005


Zdjęcia stanowią własność prywatną autora strony, kopiowanie jest zabronione